Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

 

De Jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering 2018 (AGV 2018) en de Buitengewone Algemene Vergadering (ABV 2018) zullen plaatsvinden op Dinsdag 29 mei 2018 om 18u00 en 19u00 in de AGORA zaal te Peterbospark 17A, 1070 Anderlecht.

De registratie van de aanwezige partners zal van start gaan om 17u00 en zal eindigen om 18u00 om de goede werking van de Algemene Vergadering te verzekeren.

Wij moedigen u aan om deze Algemene Vergaderingen bij te wonen. Tijdends deze vergaderingen zal u voor het jaar 2017 uitgenodigd worden om:

  • De verslagen van de Raad van Bestuur en de Commissaris-Auditeur te lezen.
  • Kennis te maken met de goedkeuring van de jaarrekening van Comensia.
  • Kwijting te geven aan de bestuurders en commissaris-revisor.
  • Het mandaat van de Commissaris-Revisor te vernieuwen.
  • 4 Nieuwe bestuurders-huurders te benoemen.

U zal hierna uitgenodigd worden om:

  • De wijzigingen in de statuten van Comensia goed te keuren.
  • Kennis te maken met de nieuwe interne regels en voorschriften.

Hieronder vindt u het jaarverslag van het jaar 2017, de gecosolideerde versie van de statuten en het ontwerp van Reglement van Interne Orde.

Meer informatie ?

E-mail : info@comensia.be of participation@comensia.be