Welkom

Geachte Coöperatoren,

Geachte Bezoekers,

 

Namens het voltallige personeel van Comensia- Huurderscoöperatie heet ik u van harte welkom op deze website en hoop ik dat u er de informatie vindt die u zoekt.

Comensia is geen sociale huisvestingsmaatschappij (OVM) zoals de anderen. Onze coöperatieve huurders hebben immers de mogelijkheid om het beheer ervan mee te beleven.  In het bijzonder door actief deel te nemen aan de buurtbijeenkomsten (die we de « CoGeLo » noemen voor « Lokaal managementcomité »), op de algemene vergaderingen, bij de overlegraad van Huurders (CoCoLo), bij de verkiezingen van hun vertegenwoordigers, aan de Raad van Bestuur of bij verschillende buurtactiviteiten. Zo kunnen zij bijdragen aan ons plan om een huisvestingsmaatschappij te bouwen die oog heeft voor de noden en verwachtingen van haar coöperatieve huurders.

Comensia is erkend als « Sociale Onderneming » door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die onze inspanningen erkent, vooral op het vlak van participatie. Comensia ontving ook het label « Ecodynamische Onderneming » van Brussel-Leefmilieu voor onze acties ten gunste van duurzame ontwikkeling.

Ik nodig u uit om door het tabblad « Wij zijn wij » te navigeren om onze missies en waarden, die ons dagelijks drijven, te ontdekken. 

Comensia heeft deze site gecreëerd om een reeks praktische informatie te verstrekken aan haar Coöperatieve huurders, potentiële huurders maar ook aan haar partners en bezoekers. We willen dus hiermee uw procedures vergemakkelijken. Wij staan open voor uw constructieve feedback die de voor u beschikbare informatie zou verbeteren.

Als u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden op onze website of als u meer informatie wenst te verkrijgen, nodig ik u uit om contact op te nemen met de diensten van Comensia, waarvan u de contactgegevens vindt in het tabblad  « Contact ».

 

Met vriendelijke groeten

Picture of Cédric Mahieu

Cédric Mahieu

Algemeen Directeur

© Copyright Comensia