De Buurtdienst heeft als missie banden te leggen tussen Comensia en de huurders-coöperanten. De maatschappelijk werkers hebben als taak te luisteren naar de gemeenschappelijke behoeften van de bewoners, ontmoetingen en participatieve activiteiten te organiseren en de verbetering van de levenskwaliteit in de wijken en op de woonsites te bevorderen.

De Buurtdienst is belast met de leiding van de Lokale Steunpunten, de collectieve sociale acties, de organisatie van de LoBeCo’s (lokale beheerscomité’s), de begeleiding van de huurders in wiens woningen werken in uitvoering zijn, de bestrijding van grofvuil en het beheer van de gemeenschapszalen.

De Lokale Steunpunten zijn gevestigd in vijf wijken. Het zijn lokale hulpposten die Comensia oprichtte voor haar huurders-coöperanten. Klik hier voor meer informatie over hun openingstijden.

De Lokale Steunpunten worden beheerd door twee maatschappelijk assistenten die optreden als schakel tussen :

  • Comensia => Lokale Steunpunten => huurders-coöperanten.
  • Huurders-coöperanten => Lokale Steunpunten => Comensia.
  • Huurders-coöperanten => Lokale Steunpunten => huurders-coöperanten. 

De missie van de Lokale Steunpunten :

  • Optreden als administratieve schakel: het betreft een gedecentraliseerde hulppost belast met de vragen en/of verzoeken van de huurders (technische problemen, administratieve documenten, enz.).
  • Opsporen van collectieve problemen en samen met de huurders-coöperanten gemeenschappelijke oplossingen vinden.
  • De huurders van de wijk samenbrengen, personen aanstellen en de nodige middelen verzamelen die hen moeten toelaten projecten uit te werken om hun leefklimaat te verbeteren.
  • Samenwerken met lokale verenigingen en diensten: hen uitnodigen de Lokale Steunpunten te gebruiken om hun permanenties of infosessies voor de huurders-coöperanten te organiseren.
  • De ontvangst van nieuwe huurders organiseren en hen sensibiliseren voor de beginselen van “samenwerking” en “burgerschap”.
  • Infosessies organiseren over:
   • de werken,
   • specifieke problemen,
   • veranderingen binnen de woningen of binnen Comensia.

De Collectieve Sociale Actie en de Lokale Steunpunten vertonen een aantal raakvlakken, maar in tegenstelling tot de Lokale Steunpunten is de Collectieve Sociale Actie niet gebonden aan een bepaalde wijk en biedt ondersteuning waar de behoefte zich laat voelen.

Ze wordt beheerd door maatschappelijk werkers belast met de collectieve sociale begeleiding. Hun missies:

  • Een aanwezigheid verzekeren in de wijken zonder Lokaal Steunpunt om er met de huurders-coöperanten collectieve acties te organiseren en hen te helpen bij de ontwikkeling van projecten om hun leefomstandigheden te verbeteren.
  • Samen met huurders-coöperanten oplossingen vinden voor collectieve problemen.
  • De huurders-coöperanten sensibiliseren en stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen in de beheerstructuur (algemene vergadering, raad van bestuur).
  • De ontvangst van nieuwe huurders organiseren en hen sensibiliseren voor de beginselen van “samenwerking” en “burgerschap”.
  • Infosessies organiseren over:
   • de werken,
   • specifieke problemen,
   • veranderingen binnen de woningen of binnen Comensia.

De Buurtdienst is ook belast met:

  • de coördinatie van de LOBECO’s. Klik hier voor meer informatie.
  • de huurders begeleiden en collectieve ontmoetings- en infopunten organiseren op de woonsites waar werken in uitvoering zijn
  • de huurders-coöperanten helpen hun leefklimaat en hun leefomgeving te verbeteren door de bestrijding van grofvuil. Hebt u vragen over een “vaststelling van een overtreding inzake grofvuil” dan kunt u een e-mail sturen naar: prop@comensia.be
  • beheer van de gemeenschapszalen, onder meer de verhuur van de gemeenschapszaal Mariensteen in Neder-Over-Heembeek. Voor meer informatie ter zake kunt u een e‑mail sturen naar: participation@comensia.be

© Copyright Comensia