Welkom bij Comensia

Comensia, een openbare vastgoedmaatschappij georganiseerd als een huurderscoöperatieve, werd opgericht in 2015 na de fusie van 4 vennootschappen: Le Home (opgericht in 1922), Le Home Familial Bruxellois (opgericht in 1985), Assam (opgericht in 1929), Sorelo (opgericht in 1936) en La Cité Moderne (opgericht in 1922).

Als huurderscoöperatieve stelt Comensia de huurder-coöperant centraal. Bij de ondertekening van het huurcontract verwerven de huurders-coöperanten minimaal één maatschappelijk aandeel, wat hen het recht geeft om actief deel te nemen aan het beheer van de vastgoedmaatschappij.

De huurders-coöperanten hebben een meerderheid in de Algemene vergadering en in de Raad van Bestuur. Alle huurders-coöperanten hebben stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen bestuurders worden en/of kiezen.

Thans beheert Comensia meer dan 3238 sociale woningen, 7 handelszaken/kantoren en ongeveer 700 parkeerplaatsen verspreid over 15 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: (Brussel – Laken – Neder-Over-Heembeek; Schaarbeek; Elsene; Sint‑Gillis; Anderlecht; Molenbeek; Koekelberg; Sint-Agatha-Berchem; Ganshoren; Jette; Evere; Sint-Pieters-Woluwe; Oudergem; Vorst; Sint-Joost-ten-Node).

Dagelijks zorgen meer dan 123 medewerkers voor het onderhoud en de renovatie van deze woningen en voor de individuele, collectieve en lokale ondersteuning van de huurders-coöperanten.

We zijn een maatschappelijk geëngageerde speler die zich inzet voor de verbetering van het leefklimaat in het Brussels Gewest in nauwe samenwerking met de bewoners, het sociaal weefsel en de lokale partners.

Samen bouwen, onderhouden en renoveren we kwaliteitsvolle en comfortabele openbare woningen. We streven ernaar ons patrimonium constant te ontwikkelen en te diversifiëren.

We verhuren onze woningen tegen sociale voorwaarden die aangepast zijn aan onze doelgroepen. We beheren ze op een doelmatige en menselijke manier en zien er tegelijkertijd op toe een langetermijnvisie te ontwikkelen die in de lijn ligt van een duurzame ontwikkelingsdynamiek en met behoud van een financieel evenwicht.

We dragen bij tot het welzijn van onze huurders, door hun een individuele en lokale begeleiding aan te bieden. We moedigen hen aan zich in te zetten voor de verbetering van hun wijk en, in bredere zin, als burger-coöperant.

We zorgen ervoor de kandidaat-huurders op een vriendelijke en menselijke manier te verwelkomen en te informeren en de woningen zo billijk mogelijk toe te wijzen. We werken samen met de gewestelijke instanties, brengen hen op de hoogte van onze activiteiten en zijn voor hen een kracht van initiatief en continue verbetering.

We bieden onze medewerkers een zinvolle werkomgeving die stimuleert tot zelfontplooiing en met respect voor de mens. We zijn attent op het welzijn van onze medewerkers en willen hun de beste kansen geven om vooruit te komen, zich te ontwikkelen en toekomstige uitdagingen aan te gaan

Samenwerking 
We ijveren voor het “wij” en voor een sterke teamgeest om al onze acties op één lijn te stellen en koers te zetten naar het succes van Comensia. We laten het collectieve belang primeren op het persoonlijke belang.
We weten dat de beste oplossingen er komen wanneer we samen werken en samen creëren, wanneer we onze individuele krachten bundelen in een grote gemeenschappelijke dynamiek.Verbonden door een gevoel van saamhorigheid, delen we onze kennis en onze talenten met elkaar om onze vastgoedmaatschappij vooruit te helpen en ons in te zetten voor het welzijn van onze huurders.

Vertrouwen
We zijn eerlijk en oprecht, in alle omstandigheden, en zijn op dit punt onverbiddelijk.
Een dergelijke persoonlijke discipline doet natuurlijkerwijs een onderlinge verstandhouding en vertrouwen groeien, omdat we integer zijn en weten dat we op elkaar kunnen rekenen.
We hebben vertrouwen in de andere, wat een noodzakelijke voorwaarde is om het beste van onszelf te geven.

Respect
We zien respect voor de mens als een essentieel grondbeginsel voor een harmonisch samenleven. Respect uit zich in ieders wil professionele relaties op te bouwen, gedragen door de achting voor de andere, de wil om de andere op een positieve, empathische en vriendelijke manier te bejegenen. We respecteren onze huurders, onze medewerkers en onze collega’s net zoals wij gerespecteerd willen worden. Machtsverhoudingen en agressiviteit zijn onverenigbaar met onze bedrijfscultuur. Naast de menselijke dimensie neemt respect in onze dagelijkse activiteiten een even belangrijke plaats in: de naleving van een gegeven woord, van een verbintenis, van instructies, van procedures, van de in het werk gestelde middelen.

Ontplooing
De mens is de spil van ons gemeenschappelijk project, in al zijn rijkdom en diversiteit. Het welzijn van iedereen is een beslissende factor in de besluitvorming en in onze dagelijkse activiteiten.
We ondersteunen persoonlijke ontwikkeling, drager van zelfontplooiing en zelfrealisatie.
Onze leiderschapsstijl bevordert autonomie, initiatief en persoonlijke betrokkenheid.

Luisterbereidheid
In alle omstandigheden trachten we open te staan voor ideeën, suggesties, opbouwende kritiek, veranderingen en feedback.
We geven de voorkeur aan een participatief management dat uitwisselingen stimuleert en elke medewerker laat voelen dat zijn mening en ideeën echt tellen.
Omdat onze stem wordt gehoord, drukken we onze mening zo oprecht mogelijk uit om rijke uitwisselingen te bevorderen die onze vastgoedmaatschappij vooruit kunnen helpen.

Kwaliteit
We zijn vastbesloten de verantwoordelijkheid te dragen voor de goede uitvoering van onze taken en die, ongeacht de omstandigheden, tot een goed einde te brengen.
We geven blijk van onze wil om onze rol bewust te accepteren, op te treden als veeleisende professionals en zodoende vertrouwen te wekken.
We streven naar continue verbetering, voor het welzijn van onze huurders maar ook om de voldoening te voelen dat we individueel en samen uitstekend werk kunnen leveren.

© Copyright Comensia