Nieuwe verkiezingen van de leden van de adviesraden van de huurders(ARHUU’S). GEEF JE OP ALS KANDIDAAT ! Dien je kandidatuur niet later in dan 5 juni 2023 !  Meer info : https://slrb-bghm.brussels/nl/huurder-zijn/arhuu