De op de woonsites aanwezige en beschikbare conciërges en schoonmakers zijn eerstelijnsmedewerkers. Naast hun specifieke taken inzake het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, treden ze op als schakel tussen de siteverantwoordelijken, de maatschappelijk werkers, de Lokale Steunpunten en de hoofdzetel van Comensia. Zo ook delen ze de huurders-coöperanten alle informatie en omzendbrieven mee van de hoofdzetel. Ze zorgen eveneens voor het onthaal van de nieuwe huurders op hun woonsites.

De conciërges en schoonmakers zijn polyvalente medewerkers die attent zijn op de behoeften van de huurders en die er elke dag voor zorgen een kwaliteitsvolle service aan te bieden.

  • worden toegewezen aan een gebouw waar ze een ambtswoning betrekken,
  • verzorgen een permanentie op de woonsite (volgens een specifiek tijdschema),
  • zetten de vuilniscontainers buiten,
  • geven de verzoeken door voor technische ondersteuning,
  • zorgen voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen,
  • melden problemen in verband met het gebouw, de niet-inachtneming van het reglement of andere problemen,
  • beheren de mededelingenborden,
  • treden op als tussenpersoon tussen de huurders en Comensia,
  • kunnen de huurders-coöperanten eventueel informatie geven,
  • zorgen soms ook voor de verdeling van huis-aan-huispost van Comensia,
  • verwelkomen nieuwe huurders,
  • zorgen voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen,
  • zetten de vuilniscontainers buiten,
  • melden problemen in verband met het gebouw, de niet-inachtneming van het reglement of andere problemen,
  • beheren de mededelingenborden,
  • treden op als tussenpersoon tussen de bewoners en Comensia,
  • kunnen eventuele verzoeken voor technische ondersteuning doorgeven,
  • zorgen soms ook voor de verdeling van huis-aan-huispost van Comensia,

© Copyright Comensia