De Individuele Sociale dienst is alleen maar beschikbaar voor de huurders-coöperanten van Comensia. De dienst behandelt vooral burengeschillen, biedt begeleiding bij administratieve en sociale procedures, verstrekt informatie over de inachtneming van de aanzuiveringsregelingen en verwijst de huurder indien nodig naar andere diensten van zijn sociale partners. Klik hier voor meer informatie over onze sociale partners.  

Deze dienst help u dus niet alleen uw dagelijks leven te verbeteren, maar biedt u ook begeleiding aan bij de ontwikkeling van en inzicht in uw status van huurder-coöperant. Zijn belangrijkste doel is en blijft uw welzijn.

De Individuele Sociale dienst van Comensia telt 6 maatschappelijk assistenten/werkers, waarvan 5 gedetacheerd door de DMBSH (Dienst voor Maatschappelijke Begeleiding van Sociale Huurders).

  1. Burengeschille

Preventie en bemiddeling bij burengeschillen met inachtneming van de bepalingen van het huurcontract en met, indien nodig, een doorverwijzing naar de bemiddelingsdiensten of naar de vrederechter met toelichting van de minnelijke schikkingsprocedure.

  1. Armoedeonderzoeke

Armoedeonderzoeken worden uitgevoerd naar aanleiding van aanvragen voor specifieke sociale kortingen.

  1. Begeleiding bij sociale en administratieve formaliteiten

Begeleiding van de huurders bij sociale en administratieve formaliteiten, inclusief de specifieke administratieve formaliteiten van Comensia, van de sociale zekerheid en van de andere sociale formaliteiten.

  1. Overmatige schuldenlast en huurachterstanden 

Overmatige schuldenlast en huurachterstanden. Informatie betreffende schuldbemiddeling, de inachtneming van de aanzuiveringsregelingen, hulp bij de formaliteiten met het oog op een voorlopig bestuur.

  1. Pedagogische begeleiding

De huurder informeren over en sensibiliseren voor de naleving van het huurcontract en het huishoudelijk reglement (onderhoud van de woning, samenwonen, veiligheid en hygiëne van de woning, enz.).

  1. Hulp bij het verzamelen van documenten 

Hulp bij het verzamelen van documenten in het kader van de herziening van de huurprijs.

  1. Eerstelijnsonthaal en doorverwijzing

Het eerstelijnsonthaal en de doorverwijzing van de huurders naar de bevoegde diensten in het kader van problemen inzake jeugd, derde leeftijd, gezondheid, mentale gezondheid, verslaving, huwelijksproblemen of sociaal recht.

  1. Partnernetwerk

De Individuele Sociale dienst organiseert eveneens transversale acties, intern met de verschillende diensten van Comensia, en extern met de verenigingen en sociale partners.

.

© Copyright Comensia