Comensia wierf preventie- en veiligheidsagenten (PVA) aan die hoofdzakelijk werkzaam zijn op de woonsite Park Peterbos, in de Ruysdaelwijk in Anderlecht, maar ook op de grote woonsites van Sint-Agatha-Berchem. Ze zijn ook aanwezig op de permanenties van de Lokale Steunpunten om toe te zien op het goede verloop van de activiteiten. Voor gerichte acties zijn de PVA’s ook werkzaam op de andere woonsites van Comensia.

Ze doen rondes in de woongebouwen en in de wijken, zowel om de bewaking ervan te verzekeren en problemen of onrust te melden, maar vooral om in contact te komen met de huurders-coöperanten en zodoende bij te dragen tot een harmonieus samenleven op de woonsites.

Alvorens het te hebben over veiligheid, is hun taak in de eerste plaats preventief. Hun contacten met de huurders – volwassenen, jongeren en kinderen – en hun talrijke dagelijkse uitwisselingen ter plekke, dragen ertoe bij Comensia en haar huurders-coöperanten maar ook de huurders-coöperanten onderling dichter bij elkaar te brengen. Hun missie is soms delicaat en miskend door de bewoners, vooral door de jongeren. Dankzij hun beroepservaring kunnen ze a priori’s gemakkelijk doorbreken.

Net als de conciërges en schoonmakers treden ze op als tussenpersoon tussen de bewoners en Comensia.

© Copyright Comensia