De dienst Werken en zijn arbeiders houden zich hoofdzakelijk bezig met de organisatie en de uitvoering van de werken bij de huurders-coöperanten. De dienst Werken is belast met het beheer van de renovatiewerken, gaande van kleine werkzaamheden tot de volledige renovatie van de woningen. Behalve zijn specifieke opdracht inzake onderhouds- en reparatiewerken aan de woningen, ziet de dienst er eveneens op toe elk probleem op te sporen en aan de siteverantwoordelijken te melden om de veiligheid, de gezondheid en het comfort van de woonsites te verzekeren.

Respect jegens de arbeiders van Comensia :

De arbeiders van Comensia die bevoegd zijn om werkzaamheden in de woningen uit te voeren, kregen duidelijke instructies om zich respectvol en hoffelijk te gedragen. De huurders worden verzocht om dat ook te doen.

Veillez à :

  • hoffelijk en respectvol te zijn,
  • de arbeiders in goede omstandigheden te ontvangen,
  • hen toegang te geven tot de installaties die moeten worden gerepareerd,
  • hen niet te vragen werkzaamheden uit te voeren die niet op de werkbon zijn vermeld, Neem voor een extra verzoek contact op met de conciërge of de Helpdesk,
  • wees aanwezig tijdens het bezoek (bent u niet aanwezig op een afspraak en hebt u die niet 48 uur van tevoren geannuleerd, dan zal u een forfaitair bedrag worden aangerekend,
  • vraag de arbeiders om veiligheidsredenen niet dat ze hun schoenen uitdoen,
  • onderhandel niet met de arbeiders over de prijs van de werken, want het betreft vaste prijzen.

Voor meer informatie over de reparaties en werken ten laste van de huurder, kunt u het informatieboekje raadplegen dat u hier vindt.

© Copyright Comensia