Gewestelijk huisvestingsportaal :

https://huisvesting.brussels/nl/wie-doet-wat/de-brusselse-huisvestingscode?set_language=nl

Brusselse gewestelijke instelling belast met de sociale huisvesting :

https://slrb-bghm.brussels/nl/particulier

Openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

https://www.avcb-vsgb.be/nl/gemeenten/19-gemeenten.html

Projecten voor Sociale Cohesie:

   • PCS Versailles Val Marie – De Beyseghemstraat 131, 1120 Neder-Over-Hembeek
   • Coin des Cerises asbl –  Ijzerkruislaan 5, 1120 Neder-Over-Hembeek
   • PCS Peterbos – Park Peterbos 3, 1070 Anderlecht
   • Samenlevingsopbouw – Vooruitgangstraat 323 bus 2 – 1030 Brussel
   • PCS Picardie-Destrier-Germinal – Strijdroslaan 24, 1140 Evere
   • La Cohésion Sociale d’Evere – Twee Huizenstraat 32, 1140 Evere
   • PCS Hunderenveld – Hunderenveld 805, 1082 Sint-Agatha-Berchem
   • Cohésion Sociale de Berchem-Sainte-Agathe – Koning Albertlaan 33, 1082 Brussel

Overeenkomsten:

Comensia sloot eveneens overeenkomsten met diverse verenigingen. 

  • Artikel 35

Deze overeenkomsten passen binnen de perken zoals bepaald in artikel 35 van het BBHR van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de BGHM of door de openbare vastgoedmaatschappijen.Het totaal aantal toe te wijzen woningen is in 3 categorieën ingedeeld: 1, 2 en 3 slaapkamers, en vertegenwoordigt 10% van de beschikbare huurwoningen van Comensia op het gemeentelijk grondgebied. Deze overeenkomsten zijn gesloten tussen Comensia en:

   • het OCMW de Sint-Agatha-Berchem
   • het OCMW van Anderlecht
  • Artikel 36

Deze overeenkomsten passen binnen de perken zoals bepaald in artikel 36 van het BBHR van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de BGHM of door de openbare vastgoedmaatschappijen. Artikel 36 verplicht de OVM’s een of meer overeenkomsten te sluiten voor de prioritaire toewijzing van woningen overeenstemmend met minimaal 3 % van het totaal aantal toewijzingen van het voorgaande jaar. Deze overeenkomsten zijn gesloten tussen Comensia en:

   • Het CPVCF – Centre de Prévention des violences conjugales et familiales
   • La Source
   • Escale
   • La Maison rue verte
   • La Porte ouverte
  • Artikel 37

Deze bijzondere overeenkomsten passen binnen de perken zoals bepaald in artikel 37 van het BBHR van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de BGHM of door de openbare vastgoedmaatschappijen.Het totaal aantal toe te wijzen woningen is in 4 categorieën ingedeeld: studio, 1, 2 en 3 slaapkamers en  vertegenwoordigt maximaal 2 woningen van het totaal aantal beschikbare huurwoningen van Comensia. Deze overeenkomsten zijn gesloten tussen Comensia en:

   • Lhiving vzw/asbl
   • De nieuwe 150 vzw/asbl
   • BRU4HOME
   • Straatverplegers

© Copyright Comensia