ARHUU is de afkorting van Adviesraad van de huurders. De ARHUU is samengesteld uit sociale huurders gekozen door de huurders om hen bij hun openbare vastgoedmaatschappij te vertegenwoordigen.

Wat doet de ARHUU? De ARHUU bevordert de participatie van de huurders aan het leven en het beheer van de huisvestingsmaatschappij die behalve de levenskwaliteit van haar huurders ook hun relatie met de verhuurder wil verbeteren.

De ARHUU behandelt collectieve kwesties, d.w.z. kwesties die meerdere huurders aangaan. De ARHUU is niet bevoegd om individuele problemen van de huurders te behandelen.

Wat doet de ARHUU?

  • Naar de huurders luisteren
  • De huurders bij de huisvestingsmaatschappij vertegenwoordigen.
  • Informatie verzamelen bij de openbare vastgoedmaatschappij (OVM).
  • Deelnemen aan de besprekingen van de Raad van bestuur van de openbare vastgoedmaatschappij (OVM).
  • Voorstellen doen om het leven van de huurders te verbeteren.
  • Zijn mening geven over de projecten van de openbare vastgoedmaatschappij (OVM).

Voor meer informatie: www.cocolobru.be

 

© Copyright Comensia