De Cel Energie-Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling werd opgericht in 2017 naar aanleiding van het voornemen van de Raad van bestuur een Plan voor Duurzame ontwikkeling te implementeren. Het doel bestond erin een strategische langetermijnvisie uit te stippelen en duurzame ontwikkeling tot de spil te maken van Comensia’s project. De leden van deze cel houden zich zowel bezig met projecten die verband houden met het beheer van het energieverbruik in de gebouwen volgens een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) als met projecten die verband houden met duurzame ontwikkeling zoals ecobeheer, het gedifferentieerd beheer van de groene ruimten en het regenwaterbeheer.

Als huurderscoöperatieve neemt Comensia geen genoegen met het verstrekken van woongelegenheid aan haar huurders-coöperanten, maar wil alle gebruikers van de woonsites waarvan zij het dagelijks toezicht en beheer verzorgt, een gezonde, aangename en duurzame leefomgeving bieden. Comensia’s voorbeeldig intern beheer en het duurzaam beheer van haar vastgoedportefeuille en groene ruimten moeten zowel haar huurders als de andere sectoractoren inspireren om deze praktijken te veralgemenen. Het is de idee om geleidelijk aan te evolueren naar een “reflex” van duurzame ontwikkeling.

In 2018 kreeg Comensia voor de site van Lavoisier, waar haar administratieve zetel gevestigd is, het label uitgereikt van “Ecodynamische onderneming”. Dit label beloont de inspanningen op het gebied van onder meer mobiliteit, duurzaam aankopen en energiebesparing. Het label getuigt ook van Comensia’s vermogen om parallel aan haar externe activiteiten, een ambitieus en wilskrachtig intern project te ontwikkelen.

Bedrijfsvervoerplan: Comensia voert verschillende acties uit om de milieu-impact van de verplaatsingen van haar werknemers te verminderen. Deze acties omvatten onder meer de volledige terugbetaling van de verplaatsingen met het openbaar vervoer, de terbeschikkingstelling van bedrijfsfietsen met trapondersteuning en de geleidelijke vervanging van oude voertuigen met verbrandingsmotor door elektrische voertuigen.

Ecologische reinigingsmiddelen: Naar aanleiding van een reflectie over de milieu-impact en de gezondheidseffecten van de reinigingsproducten die de conciërges en schoonmakers op de door Comensia beheerde woonsites gebruiken, werd besloten om producten te gebruiken met respect voor het milieu en voor de mens.

Ecologische kantoorbenodigdheden: In het kader van een duurzaam aankoopbeleid sloot Comensia zich in 2018 aan bij de aankoopcentrale van Leefmilieu Brussel om toegang te hebben tot een breed gamma van ecologische kantoorbenodigdheden.

Energiezuinige uitrustingen: Sinds enkele jaren integreert Comensia energieprestaties in haar aankoopcriteria met een bijzondere aandacht voor het energieverbruik van computerapparatuur, verlichting en elektrische huishoudtoestellen.

Afvalvermindering en een betere afvalsortering: Comensia tracht het papierverbruik te verminderen door de modernisering van het printsysteem en de bevordering van de elektronische communicatie. Bovendien werden de plastic wegwerpbekers vervangen door herbruikbaar vaatwerk. Voorts werden op strategische plaatsen vuilnisbakken geïnstalleerd voor een complete selectieve afvalsortering. Comensia biedt haar medewerkers zelfs de inzameling aan van batterijen en gebruikte keukenolie.

Ook op haar woonsites levert Comensia aanzienlijke inspanningen:

Productie van hernieuwbare energie: Comensia ondersteunt talrijke ambitieuze projecten voor de installatie van thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen op de daken en warmte‑krachtkoppeling in de stookruimten.

Verbetering van de energieprestaties van de gebouwen: Dankzij een betere isolatie, de modernisering van de warmteproductiesystemen, een optimale regeling van de installaties en een constante controle van het verbruik, konden aanzienlijke energiebesparingen worden opgetekend.

Duurzaam beheer van de groene ruimten: Comensia ondersteunt ook verschillende lokale initiatieven zoals bloemenweiden, moestuinen en wijkcomposten.

Duurzaam Regenwaterbeheer: De watertanks voor de opvang van het regenwater en de groendaken zorgen voor een betere regeling van de afvloeiing bij hevige regen. Andere opmerkelijke voordelen zijn het hergebruik van het opgevangen regenwater en de biodiversiteit die de groendaken bieden.

© Copyright Comensia