Jaarlijkse hezeiening van de huurprijzen vanaf 1 januari 2019

Geachte huurders en co-operatoren, Comensia wenst u in te lichten dat de brief betreffende de herziening van de huurprijzen van 2019 werd gedeponeerd bij het postkantoor op maandag 20 augustus 2018.

 Zoals u het weet, wordt uw huur elk jaar aangepast op basis van uw inkomen, uw familiale situatie, de indexering en uw woning.  U dient ons uiterljik op vrijdag 21 september 2018 alle benodigde documenten bezorgen.  Wij vestigen uw aandacht op het feit dat alleen volledige dossiers aanvaard zullen worden !

 Raadpleeg zeker het bestand in bijlage voor meer informatie over de documenten die u dient te bezorgen en hoe u deze naar ons kan overbrengen.  

Meer informatie

Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

 

De Jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering 2018 (AGV 2018) en de Buitengewone Algemene Vergadering (ABV 2018) zullen plaatsvinden op Dinsdag 29 mei 2018 om 18u00 en 19u00 in de AGORA zaal te Peterbospark 17A, 1070 Anderlecht.

De registratie van de aanwezige partners zal van start gaan om 17u00 en zal eindigen om 18u00 om de goede werking van de Algemene Vergadering te verzekeren.

Wij moedigen u aan om deze Algemene Vergaderingen bij te wonen. Tijdends deze vergaderingen zal u voor het jaar 2017 uitgenodigd worden om:

  • De verslagen van de Raad van Bestuur en de Commissaris-Auditeur te lezen.
  • Kennis te maken met de goedkeuring van de jaarrekening van Comensia.
  • Kwijting te geven aan de bestuurders en commissaris-revisor.
  • Het mandaat van de Commissaris-Revisor te vernieuwen.
  • 4 Nieuwe bestuurders-huurders te benoemen.

U zal hierna uitgenodigd worden om:

  • De wijzigingen in de statuten van Comensia goed te keuren.
  • Kennis te maken met de nieuwe interne regels en voorschriften.

Hieronder vindt u het jaarverslag van het jaar 2017, de gecosolideerde versie van de statuten en het ontwerp van Reglement van Interne Orde.

Meer informatie ?

E-mail : info@comensia.be of participation@comensia.be