Information réduction loyer “crise Corona virus”

Mevrouw, Mijnheer,
Geachte huurders-coöperatoren

Sommige sociale huurders worden momenteel geconfronteerd met een tijdelijke daling van hun inkomen ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus (tijdelijke werkloosheid, …).

Ter ondersteuning van deze huurders die tijdelijk moeilijkheden ondervinden om hun huur te betalen, heeft ons toezichthoudend orgaan, de BGHM, beslist gebruik te maken van de regeling bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996, met name de specifieke sociale vermindering waarvan sprake in de artikelen 2, §1, 22° en 57 § 1 van dat besluit.

U dient te weten dat deze vermindering enkel toegekend zal kunnen worden indien de situatie van de huurder aan specifieke voorwaarden voldoet.

Indien u zich in bovenvermelde situatie bevindt, nodigen wij u uit :

⇒contact op te nemen met de Verhuurdienst van Comensia

  • telefonisch op het nummer 02/511.18.14
  • per post : Comensia scrl, De Koninckstraat 40/bte 24 – 1080 Brussel

Eens u contact genomen heeft met onze Verhuurdienst, zullen wij u een brief en een formulier (te vervolledigen en terug te sturen naar Comensia) bezorgen.  U dient eveneens de bewijsstukken te verzamelen.

Weet dat de behandeling van uw dossier de nodige tijd vraagt.  Het is dus in uw belang om niet te treuzelen ons te contacteren.

Na controle van uw dossier zullen wij de mogelijkheden tot vermindering van de huur tijdens deze moeilijke période bestuderen.

Uw dossier zal vervolgens voorgelegd worden aan onze Raad van Bestuur en aan de Sociaal Afgevaardigde (aangewezen door de BGHM) voor goedkeuring.

Wij zullen u te zijner tijd op de hoogte houden van de beslissing die zal genomen worden.

ALGEMENE BUITENGEWONE VERGADERING 2020


Mevrouw, Mijnheer,
Geachte Cooperatoren,


U heeft uw uitnodiging per post ontvangen voor de gewone algemene vergadering van onze huisvestingsmaatschappij, die op 26 mei 2020 om 18.00 uur wordt gehouden.


Vanwege de opsluitingsperiode van het “Coronavirus” zal onze bijeenkomst op een enigszins speciale manier worden gehouden, zoals u in de aankondiging kunt lezen. Wij nodigen u uit om de daar beschreven voorwaarden zorgvuldig te lezen.

 

Volgende documenten zijn beschikbaar op onze website :

Alle vragen kan u sturen naar het email adres : ag2020@comensia.be


Met vriendelijke groeten,

 

Cédric Mahieu Pierre Hargot Vincent Doumier
Algemeen Adjunct Directeur Algemeen Directeur President

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2020


Mevrouw, Mijnheer,
Geachte Cooperatoren,


U heeft uw uitnodiging per post ontvangen voor de gewone algemene vergadering van onze huisvestingsmaatschappij, die op 26 mei 2020 om 18.00 uur wordt gehouden.


Vanwege de opsluitingsperiode van het “Coronavirus” zal onze bijeenkomst op een enigszins speciale manier worden gehouden, zoals u in de aankondiging kunt lezen. Wij nodigen u uit om de daar beschreven voorwaarden zorgvuldig te lezen.

Volgende documenten zijn reeds beschikbaar :

Alle vragen kan u sturen naar het email adres : ag2020@comensia.be


Met vriendelijke groeten,

 

Cédric Mahieu Pierre Hargot Vincent Doumier
Algemeen Adjunct Directeur Algemeen Directeur President

 

Jaarlijkse hezeiening van de huurprijzen vanaf 1 januari 2019

Geachte huurders en co-operatoren, Comensia wenst u in te lichten dat de brief betreffende de herziening van de huurprijzen van 2019 werd gedeponeerd bij het postkantoor op maandag 20 augustus 2018.

 Zoals u het weet, wordt uw huur elk jaar aangepast op basis van uw inkomen, uw familiale situatie, de indexering en uw woning.  U dient ons uiterljik op vrijdag 21 september 2018 alle benodigde documenten bezorgen.  Wij vestigen uw aandacht op het feit dat alleen volledige dossiers aanvaard zullen worden !

 Raadpleeg zeker het bestand in bijlage voor meer informatie over de documenten die u dient te bezorgen en hoe u deze naar ons kan overbrengen.  

Meer informatie

Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

 

De Jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering 2018 (AGV 2018) en de Buitengewone Algemene Vergadering (ABV 2018) zullen plaatsvinden op Dinsdag 29 mei 2018 om 18u00 en 19u00 in de AGORA zaal te Peterbospark 17A, 1070 Anderlecht.

De registratie van de aanwezige partners zal van start gaan om 17u00 en zal eindigen om 18u00 om de goede werking van de Algemene Vergadering te verzekeren.

Wij moedigen u aan om deze Algemene Vergaderingen bij te wonen. Tijdends deze vergaderingen zal u voor het jaar 2017 uitgenodigd worden om:

 • De verslagen van de Raad van Bestuur en de Commissaris-Auditeur te lezen.
 • Kennis te maken met de goedkeuring van de jaarrekening van Comensia.
 • Kwijting te geven aan de bestuurders en commissaris-revisor.
 • Het mandaat van de Commissaris-Revisor te vernieuwen.
 • 4 Nieuwe bestuurders-huurders te benoemen.

U zal hierna uitgenodigd worden om:

 • De wijzigingen in de statuten van Comensia goed te keuren.
 • Kennis te maken met de nieuwe interne regels en voorschriften.

Hieronder vindt u het jaarverslag van het jaar 2017, de gecosolideerde versie van de statuten en het ontwerp van Reglement van Interne Orde.

Meer informatie ?

E-mail : info@comensia.be of participation@comensia.be