Het overstappen naar rijk gas in het Brussels gewest.

De omschakeling naar rijk gas in het Brussels Gewest wordt gespreid over 3 jaar, vanaf 2020 en tot 2022.

Deze wijziging vereist aanpassing van de gastoestellen. Deze interventie is de verantwoordelijkheid van de huurder, maar we hebben het al opgenomen in de voorschriften van onze specificaties voor het onderhoud van individuele en collectieve ketels. De huurder hoeft dus niets bijzonders te doen en de interventie wordt met de rest van het onderhoud in de kosten verrekend.

Indien de huurder beschikt over een gasfornuis, is het aan de huurder om het nodige te verrichten, aangezien dit apparaat niet van Comensia is. De huurder moet in dit geval ​​beroep doen op een gekwalificeerde technicus (verwarmingsingenieur).

Waarom verandert het gas? Om welke apparaten gaat het? De lijst met goedgekeurde technici? 

Vind alle informatie met betrekking tot de omschakeling op https://gasverandert.brussels of bel gratis naar het nummer 0800/11 744.

Information réduction loyer “crise Corona virus”

Mevrouw, Mijnheer,
Geachte huurders-coöperatoren

Sommige sociale huurders worden momenteel geconfronteerd met een tijdelijke daling van hun inkomen ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus (tijdelijke werkloosheid, …).

Ter ondersteuning van deze huurders die tijdelijk moeilijkheden ondervinden om hun huur te betalen, heeft ons toezichthoudend orgaan, de BGHM, beslist gebruik te maken van de regeling bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996, met name de specifieke sociale vermindering waarvan sprake in de artikelen 2, §1, 22° en 57 § 1 van dat besluit.

U dient te weten dat deze vermindering enkel toegekend zal kunnen worden indien de situatie van de huurder aan specifieke voorwaarden voldoet.

Indien u zich in bovenvermelde situatie bevindt, nodigen wij u uit :

⇒contact op te nemen met de Verhuurdienst van Comensia

    • telefonisch op het nummer 02/511.18.14
    • per post : Comensia scrl, De Koninckstraat 40/bte 24 – 1080 Brussel

Eens u contact genomen heeft met onze Verhuurdienst, zullen wij u een brief en een formulier (te vervolledigen en terug te sturen naar Comensia) bezorgen.  U dient eveneens de bewijsstukken te verzamelen.

Weet dat de behandeling van uw dossier de nodige tijd vraagt.  Het is dus in uw belang om niet te treuzelen ons te contacteren.

Na controle van uw dossier zullen wij de mogelijkheden tot vermindering van de huur tijdens deze moeilijke période bestuderen.

Uw dossier zal vervolgens voorgelegd worden aan onze Raad van Bestuur en aan de Sociaal Afgevaardigde (aangewezen door de BGHM) voor goedkeuring.

Wij zullen u te zijner tijd op de hoogte houden van de beslissing die zal genomen worden.

ALGEMENE BUITENGEWONE VERGADERING 2020


Mevrouw, Mijnheer,
Geachte Cooperatoren,


U heeft uw uitnodiging per post ontvangen voor de gewone algemene vergadering van onze huisvestingsmaatschappij, die op 26 mei 2020 om 18.00 uur wordt gehouden.


Vanwege de opsluitingsperiode van het “Coronavirus” zal onze bijeenkomst op een enigszins speciale manier worden gehouden, zoals u in de aankondiging kunt lezen. Wij nodigen u uit om de daar beschreven voorwaarden zorgvuldig te lezen.

 

Volgende documenten zijn beschikbaar op onze website :

Alle vragen kan u sturen naar het email adres : ag2020@comensia.be


Met vriendelijke groeten,

 

Cédric Mahieu Pierre Hargot Vincent Doumier
Algemeen Adjunct Directeur Algemeen Directeur President

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2020


Mevrouw, Mijnheer,
Geachte Cooperatoren,


U heeft uw uitnodiging per post ontvangen voor de gewone algemene vergadering van onze huisvestingsmaatschappij, die op 26 mei 2020 om 18.00 uur wordt gehouden.


Vanwege de opsluitingsperiode van het “Coronavirus” zal onze bijeenkomst op een enigszins speciale manier worden gehouden, zoals u in de aankondiging kunt lezen. Wij nodigen u uit om de daar beschreven voorwaarden zorgvuldig te lezen.

Volgende documenten zijn reeds beschikbaar :

Alle vragen kan u sturen naar het email adres : ag2020@comensia.be


Met vriendelijke groeten,

 

Cédric Mahieu Pierre Hargot Vincent Doumier
Algemeen Adjunct Directeur Algemeen Directeur President