Het overstappen naar rijk gas in het Brussels gewest.

De omschakeling naar rijk gas in het Brussels Gewest wordt gespreid over 3 jaar, vanaf 2020 en tot 2022.

Deze wijziging vereist aanpassing van de gastoestellen. Deze interventie is de verantwoordelijkheid van de huurder, maar we hebben het al opgenomen in de voorschriften van onze specificaties voor het onderhoud van individuele en collectieve ketels. De huurder hoeft dus niets bijzonders te doen en de interventie wordt met de rest van het onderhoud in de kosten verrekend.

Indien de huurder beschikt over een gasfornuis, is het aan de huurder om het nodige te verrichten, aangezien dit apparaat niet van Comensia is. De huurder moet in dit geval ​​beroep doen op een gekwalificeerde technicus (verwarmingsingenieur).

Waarom verandert het gas? Om welke apparaten gaat het? De lijst met goedgekeurde technici? 

Vind alle informatie met betrekking tot de omschakeling op https://gasverandert.brussels of bel gratis naar het nummer 0800/11 744.