Information réduction loyer “crise Corona virus”

Mevrouw, Mijnheer,
Geachte huurders-coöperatoren

Sommige sociale huurders worden momenteel geconfronteerd met een tijdelijke daling van hun inkomen ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus (tijdelijke werkloosheid, …).

Ter ondersteuning van deze huurders die tijdelijk moeilijkheden ondervinden om hun huur te betalen, heeft ons toezichthoudend orgaan, de BGHM, beslist gebruik te maken van de regeling bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996, met name de specifieke sociale vermindering waarvan sprake in de artikelen 2, §1, 22° en 57 § 1 van dat besluit.

U dient te weten dat deze vermindering enkel toegekend zal kunnen worden indien de situatie van de huurder aan specifieke voorwaarden voldoet.

Indien u zich in bovenvermelde situatie bevindt, nodigen wij u uit :

⇒contact op te nemen met de Verhuurdienst van Comensia

    • telefonisch op het nummer 02/511.18.14
    • per post : Comensia scrl, De Koninckstraat 40/bte 24 – 1080 Brussel

Eens u contact genomen heeft met onze Verhuurdienst, zullen wij u een brief en een formulier (te vervolledigen en terug te sturen naar Comensia) bezorgen.  U dient eveneens de bewijsstukken te verzamelen.

Weet dat de behandeling van uw dossier de nodige tijd vraagt.  Het is dus in uw belang om niet te treuzelen ons te contacteren.

Na controle van uw dossier zullen wij de mogelijkheden tot vermindering van de huur tijdens deze moeilijke période bestuderen.

Uw dossier zal vervolgens voorgelegd worden aan onze Raad van Bestuur en aan de Sociaal Afgevaardigde (aangewezen door de BGHM) voor goedkeuring.

Wij zullen u te zijner tijd op de hoogte houden van de beslissing die zal genomen worden.