GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2020


Mevrouw, Mijnheer,
Geachte Cooperatoren,


U heeft uw uitnodiging per post ontvangen voor de gewone algemene vergadering van onze huisvestingsmaatschappij, die op 26 mei 2020 om 18.00 uur wordt gehouden.


Vanwege de opsluitingsperiode van het “Coronavirus” zal onze bijeenkomst op een enigszins speciale manier worden gehouden, zoals u in de aankondiging kunt lezen. Wij nodigen u uit om de daar beschreven voorwaarden zorgvuldig te lezen.

Volgende documenten zijn reeds beschikbaar :

Alle vragen kan u sturen naar het email adres : ag2020@comensia.be


Met vriendelijke groeten,

 

Cédric Mahieu Pierre Hargot Vincent Doumier
Algemeen Adjunct Directeur Algemeen Directeur President